Dežurne Bolnice Zagreb

Klinika za traumatologiju
Draškovićeva 19
01 / 4697-000

Klinika za infektivne bolesti
Mirogojska 8
01 / 4603-222

Ortopedija KBC Šalata
Šalata 7
01 / 4819-911

Kirurgija lica, čeljusti i usta Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
01 / 2902-444

Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockfellerova 3
01 / 4684-400

GSP d.o.o. Sanitetski prijevoz
Voćarska 38
01 / 4635-700

REFERALNI CENTAR ZA ALKOHOLIZAM
služba za hitne slučajeve alkoholizma od 0 do 24 sata
Klinička bolnica Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
01 / 3787-220, 3787-141

CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI GRADA ZAGREBA
Park prijateljstva 1/III
01 / 3830-088
savjetovalište je otvoreno od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati, srijedomod 11 do 19 sati

REFERALNI CENTAR ZA AIDS
pri klinici za infektivne bolesti dra Frana Mihaljevića
Mirogojska 8
01 / 4678-243
svakog radnog dana možete saznati sve što vas zanima u vezi AIDS-a

CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA
KBC Rebro
Kišpatićeva 12
pacijenti se mogu javiti osobno od 8 do 20 sati ili od 0 do 24 sata ne telefon: 01 / 2421-603

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ
(do 18 godina)
Kukuljevićeva 11
01 / 4822-502

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA DJECE I MLADEŽI
(do 19 godina)
Srebrnjak 100
01 / 2430-783

Hitni prijam

DJEČJE BOLESTI I DJEČJA KIRURGIJA

Za dječje bolesti
Sesvete, Dubrava, Maksimir, Velika Gorica, Novi Zagreb - dežuran je Klinički bolnički centar Rebro
Kišpatićeva 12
01 / 2388-888

Peščenica, Medveščak i Trnje - dežuran je Klinički bolnički centar Šalata
Šalata 2 - 4
01 / 4552-333

Centar i Trešnjevka - dežurna je Klinika za dječje bolesti
Klaićeva 16
01 / 4600-111

črnomerec, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Klinička bolnica Sestara milosrdnica,
Vinogradska 29
01 / 3787-111

Za dječju kirurgiju
Peščenia, Medveščaka, Trnje, Velika Gorica, Novi Zagreb, Centar, črnomerec, Trešnjevka, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Klinika za dječje bolesti Zagreb,
Klaićeva 16
01 / 4600-111

Sesvete, Dubrava i Maksimir - dežuran je Klinički bolnički centar Rebro
Kišpatićeva 12
01 / 2388-888

Interna, kirurgija, urologija

Sesvete i Dubrava - dežurna je KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
01 / 2902-444

Maksimir, Velika Gorica i Novi Zagreb - dežuran je Klinički bolnički centar Rebro
Kišpatićeva 12
01 / 2388-888

Peščenica, Medveščak i Trnje - dežurna je Klinička bolnica Merkur
Zajčeva 19
01 / 2431-390
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
Dugi dol 4a
01 / 2353-800

Centar i Trešnjevka - dežurna je Klinička bolnica Sestara milosrdnica,
Vinogradska 29
01 / 3787-111

črnomerec, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Opća bolnica Sveti Duh
Ul. Svetog Duha 64
01 / 3712-111

Uho, grlo, nos

Sesvete, Peščenica, Medveščak i Trnje - dežurna je Klinička bolnica Merkur
Zajčeva 19
01 / 2431-390
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
Dugi dol 4a
01 / 2353-800

Dubrava, Maksimir, Velika Gorica i Novi Zagreb - dežuran je Klinički bolnički centar Šalata Šalata 2 - 4
01 / 4552-333

Centar i Trešnjevka - dežurna je Klinička bolnica Sestara milosrdnica,
Vinogradska 29
01 / 3787-111

črnomerec, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Opća bolnica Sveti Duh
Ul. Svetog Duha 64
01 / 3712-111

Očne bolesti

Sesvete, Dubrava, Maksimir, Pešćenica, Medveščak, Trnje, Velika Gorica i Novi Zagreb - dežuran je Klinički bolnički centar Rebro
Kišpatićeva 12
01 / 2333-233

Centar i Trešnjevka - dežurna je Klinička bolnica Sestara milosrdnica
Vinogradska 29
01 / 3787-111

črnomerec, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Opća bolnica Sveti Duh
Ulica Svetog Duha 64
01 / 3712-111

Ginekologija i porodi

Sesvete, Pešćenica, Medveščak i Trnje dežurna je Klinička bolnica Merkur
Zajčeva 19
01 / 2431-390

Dubrava, Maksimir, Velika Gorica i Novi Zagreb - dežurna je Klinika za ženske bolesti i porode
Petrova 13
01 / 4604-646

Centar i Trešnjevka - dežurna je Klinička bolnica Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
01 / 3787-111

črnomerec, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Opća bolnica Sveti duh
Ulica Svetog Duha 64
01 / 3712-111

Neurologija

Sesvete i Dubrava - dežuran je KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
01 / 2902-444

Maksimir, Peščenica, Medveščak, Trnje, Velika Gorica i Novi Zagreb - dežuran je Klinički bolnički centar Rebro
Kišpatićeva 12
01 / 2333-233

Centar i Trešnjevka - dežurna je Klinička bolnica Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
01 / 3787-111

črnomerec, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Opća bolnica Sveti duh
Ulica Svetog Duha 64
01 / 3712-111

Psihijatrija

Sesvete i Maksimir - dežuran je Klinički bolnički centar Rebro
Kišpatićeva 12
01 / 2333-233

Dubrava, Pešćenica, Medveščak, Trnje, Centar, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče
Bolnička 32
01 / 3780-666

Velika Gorica, Novi Zagreb i Trešnjevka - dežurna je Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan
Jankomir 11
01 / 3430-000

črnomerec - dežura Klinička bolnica Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
01 / 3787 111

Kožne i spolne bolesti

Sesvete, Dubrava, Maksimira, Peščenica, Medveščak, Trnje, Velika Gorica i Novi Zagreb - dežuran je Klinički bolnički centar Šalata
Šalata 2-4
01 / 4552-333

Centar, črnomerec, Trešnjevka, Susedgrad i Zaprešić - dežurna je Klinička bolnica Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
01 / 3787-111

Plućne bolesti i TBC

Za čitavo područje Zagreba dežurna je Klinička bolnica za plućne bolesti Jordanovac
Jordanovac 104
01 / 2348-222

Stomatologija

Hitne stomatološke službe
od ponedjeljka do subote od 22 do 6 sati, nedjeljom i praznikom od 0 do 24 sata
Stomatološka poliklinika
Perkovčeva 3
01 / 4828-488
(dežurstvo za Centar, Trnje, črnomerac, Medveščak, Trešnjevku, Susedgrad i Zaprešić

KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
01 / 2902- 444
(dežurstvo za Sesvete, Dubravu, Maksimir, Peščenicu, D. Selo i Vrbovec)

Dom zdravlj Zagreb
Av. V. Holjevca 22
01 / 6598-444
(dežurstvo za N. Zagreb, V. Goricu i Jasterbarsko)